KOMICRO naftna bušotina

Address

KOMICRO production and distribution d.o.o.

Žitnjak b.b,
10 000 Zagreb,
Croatia

tel:  + 3851 240 4409
fax: + 3851 240 4552

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

CRODAX DE 220 C

CRODAX DE 220 C
DEMULGATOR

 


CRODAX DE 220 C predstavlja smjesu etoksilirane fenolne smole i polimernih alkoksilata u aromatskom otapalu i izopropanolu. Upotrebljava se za dehidraciju i desalinaciju naftnih emulzija i sirove nafte.


TIPIČNA SVOJSTVA:
VRIJEDNOST:
METODA:

Izgled, 20°C:
tekućina smeđe boje
Gustoća, 20°C
910 - 930 kg/m3
DIN 51757
Viskozitet, 20°C
<20 m Pas
DIN 51550
Stinište, °C < -50
DIN ISO 3016
Plamište, °C oko8 DIN 51755TOPLJIVOST:


CRODAX DE 220 C topiv je u nižim alkoholima i aromatskim otapalima. S vodom stvara emulziju.

 

DOZIRANJE I PRIMJENA:


Pri obradi naftnih emulzija količina upotrebljenog CRODAX-a DE 220 C je obično od 10 do 150 ppm u ovisnosti o svojstvima nafte.
Doziranje se podešava praćenjem rezultata dehidracije u stanicama za dehidraciju u rafinerijama.RUKOVANJE:


Pri radu s CRODAX-om DE 220 C obvezatna je uporaba zaštitne opreme (rukavice, naočale, odijelo). U slučaju zalijevanja, zalivene dijelove isprati s mnogo vode. Kod prskanja u oči, osim ispiranja sa mnogo vode, zatražiti liječničku pomoć.SKLADIŠTENJE:


CRODAX   DE  220 C  skladištiti  zatvoren, u originalnoj ambalaži, na temperaturama ne višim od 40°C.

 


PAKIRANJE:


Limene bačve od 200l.

Copyright © 2019. Komicro d.o.o. Sva prava pridržana. Izrada web stranica Dedal komunikacije d.o.o.